Mentoring, czyli skuteczny sposób na świadomy rozwój - EMCC

Mentoring czyli świadomy rozwój

Mentoring to świetne narzędzie rozwojowe. Wszystkim przekonanym i tym wciąż szukającym argumentów polecamy artykuł Magdaleny Fischer – Tobiasz. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat możemy zaobserwować rozwijający się w ogromnym tempie rynek szkoleń, poświęconych tematyce szeroko pojętego rozwoju osobistego. Gdy  w wyszukiwarce internetowej wpiszemy właśnie to pojęcie, ukaże się nam wachlarz opcji, z których możemy skorzystać. Jednak przy tak wielu możliwościach, mogą pojawić się wątpliwości co do wyboru najlepszej oferty, która będzie zarówno skuteczna jak i dopasowana do naszych potrzeb.       

Mentoring, czyli skuteczny sposóg na świadomy rozwój

Mentoring natomiast można określić mianem metody rozwojowej  „szytej na miarę” klienta. Oznacza to, iż cały program mentoringowy jest dopasowany pod konkretne potrzeby odbiorcy.

Wszystkie sesje odbywają się indywidualnie między mentorem a mentee, a podczas tych spotkań klient określa konkretny cel, który chce osiągnąć. Mentor natomiast ma za zadanie dobrać najlepsze narzędzia rozwojowe, dzięki którym mentee będzie mógł zrealizować swój plan.

Dodatkowym atutem mentoringu, jest fakt, iż mentor posiada nie tylko umiejętności i wykształcenie z zakresu rozwoju osobistego, ale przede wszystkim dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze w jakim chce się rozwijać mentee. Oznacza to, iż mentor to zazwyczaj taka osoba, która już osiągnęła cel do którego  właśnie dąży mentee, była lub jest w takim punkcie swojej kariery, do którego podopieczny również chce dotrzeć.

To właśnie posiadanie eksperckiej wiedzy, ale przede wszystkim zdobytej praktyki, uprawnia mentora do dawania wskazówek lub podpowiedzi, które znacznie ułatwiają dotarcie do obranego celu przez klienta. Poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem  oraz wyciągniętymi z niego wnioskami , mentor ofiaruje swojemu uczniowi swego rodzaju przepis na sukces, co stanowi największa wartość sesji mentoringowych.

Z roku na rok mentoring staje się coraz częściej stosowaną metodą, z której korzystamy, kiedy chcemy skupić się na rozwoju zawodowym jak i osobistym.  Fakt ten potwierdzają danę zaprezentowane przez magazyn Forbes, które mówią , iż  w 2019 roku w około 70% firmach znajdujących się w gronie Fortune 500, funkcjonowały wewnętrzne programy mentoringowe.[1]

Dodatkowym argumentem przemawiającym za korzystaniem z programów mentoringowych jest badanie opublikowane na łamach national mentoring day, w  którym  93%  małych i średnich firm przyznaje, że mentoring może im pomóc w osiągnięciu sukcesu.  Natomiast, aż 97 % osób posiadających mentora twierdzi, że relacja ta jest wartościowa, a 55% badanych uważa, że mentoring może im pomóc w osiągnięciu sukcesu. [2]

Należy jednak pamiętać o tym, aby dany program był skuteczny i przynosił oczekiwane rezultaty, musimy nieustannie dbać o jego jakość. Taką jakość jesteśmy w stanie  zapewnić dzięki wdrożeniu, przestrzeganiu i monitorowaniu zasad globalnego kodeksu etycznego.

W ciągu ostatnich latach programy mentoringowe zyskały na popularności także w naszym kraju.  Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na uruchomienie tak zwanych wewnętrznych programów mentoringowych. Programy te działają w obrębie danego przedsiębiorstwa, a korzystać z nich mogą tylko i wyłącznie pracownicy tej organizacji.

Powstało także wiele programu mentoringowych funkcjonujących z ramienia uczelni wyższych, które dedykowane są ich studentom. Częściej możemy również usłyszeć o mentoringu , prowadzonym w ramach różnego rodzaju fundacji. Zazwyczaj programy te są skierowane do konkretnej grupy odbiorców, jak na przykład prawnicy, działy HR, kadra menadżerska itd. Pozytywny trend możemy też zanotować w kwestii wzrostu liczby wykfalifikowanych mentorów, których umiejętności oraz praktyka są potwierdzone akredytacją.

Jeśli więc jesteśmy na etapie poszukiwań skutecznej metody rozwojowej lub mamy określony cel, ale nie mamy pomysłu jak go osiągnąć, warto zastanowić się nad skorzystaniem właśnie z mentoringu, ponieważ charakteryzuje się on wysoką efektywnością.


[1] https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/23/improve-workplace-culture-with-a-strong-mentoring-program/?sh=4daeb9bb76b5

[2] https://nationalmentoringday.org/facts-and-faq/

Przy okazji przypominamy o możliwości zgłaszania programów mentoringowych w konkursie “Super M”. W tym celu wystarczy wypełnić ankietę: https://emcc.webankieta.pl/

Share This