Walne zgromadzenie Członków EMCC Poland - EMCC

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EMCC Poland 18 maja 2022

Podziękowanie Zarządu EMCC Poland

Za nami obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EMCC Poland. To już drugi raz, kiedy obrady Walnego Zgromadzenia Członków odbyły się w formie online. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, zaangażowanie, cenny czas, uwagi oraz refleksje.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EMCC Poland Zarząd przekazał Członkom informacje dotyczące działalności EMCC Poland w ostatnim roku oraz tego, co osiągnęliśmy działając na rzecz rozwoju najwyższych standardów Coachingu, Mentoringu i Superwizji. Przedstawione zostały także plany i cele, które dzięki Waszemu zaangażowaniu chcemy realizować w kolejnych miesiącach kadencji Zarządu EMCC Poland.

Tradycyjnie podczas Walnego Zgromadzenia Członków bardzo ważną częścią wydarzenia była dyskusja dotycząca spraw bieżących. W tym roku dużo czasu poświęciliśmy zwłaszcza kwestiom formalnym. Dynamiczny rozwój EMCC Poland wymaga uregulowania wielu procesów tak, aby zapewniały profesjonalną obsługę członków oraz zgodność z prawem i Globalnym Kodeksem Etyki EMCC. To nie lada wyzwanie. Jak połączyć naturalną dla wielu z nas niechęć do biurokracji z koniecznością uporządkowania działań 200-osobowej społeczności? Odpowiedzią na to pytanie jest praca zespołowa! Podczas Walnego Zgromadzenia podjęliśmy uchwałę o powołaniu Komisji, która odpowiedzialna będzie za wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia EMCC Poland. Do pracy w Komisji zapraszamy wszystkich, którzy znają się na sprawach formalnych i są gotowi poświęcić około 10 godzin w miesiącu na pracę dla stowarzyszenia. 

Zadaniem komisji będzie rewizja statutu Stowarzyszenia, przyjrzenie wszystkich regulacji i zaproponowanie odpowiednich zmian. Prace Komisji będą trwały do końca września 2022 i zakończą się przedstawieniem propozycji zmian podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland. 

Walne Zgromadzenie Członków poruszyło również temat tego, aby dogłębnej analizie poddać stawki członkostwa EMCC Poland i poruszyć aspekt związany z formami członkostwa oferowanego w EMCC Poland. To też będzie przedmiotem pracy Komisji.

Dodatkowo podczas Walnego Zgromadzenia Członków poruszony został temat powołania Komisji Etyki, która będzie zajmowała się dbaniem o najwyższe standardy pracy i zgodności z Kodeksem Etycznym EMCC Global, również w zakresie komunikacji wewnętrznej.

Dlatego też wychodząc naprzeciw głosom Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland zapraszamy do zgłoszenia do prac w 2 komisjach:

  • Komisja ds. Etyki
  • Komisja ds. Statutu i aktualizacji stawek i rodzajów członkostwa EMCC Poland

Jeśli chcesz zgłosić swój udział w pracy w komisjach wystarczy, że w swoim profilu w systemie SORGA (https://emcc.sorga.pl/), wypełnisz ankietę. Ankieta już czeka na Ciebie w zakładce Moje ankiety pod nazwą „Powołanie Komisji EMCC Poland”. Ankieta dostępna będzie do 31.05.2022 do końca dnia.

Niebawem w systemie SORGA znajdzie się protokół z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EMCC Poland, o czym na bieżąco będziecie informowani e-mailowo.

Dziś dołączamy prezentacje z działalności za ten rok, którą znajdziecie w zakładce:

  • Repozytorium  EMCC Poland – Dokumenty  EMCC Poland – Walne Zgromadzenie Członków  2022.05.18.
  • W tej samej zakładce znajdziecie również nagranie z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EMCC Poland.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia EMCC Poland!

Zapraszamy do logowania się do systemu SORGA (https://emcc.sorga.pl/), w którym znajdziecie wiele cennych informacji dotyczących Stowarzyszenia EMCC Poland oraz rozwoju najwyższych standardów Coachingu, Mentoringu i Superwizji.

Jako Zarząd EMCC Poland chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Piotrowi Jaworskiemu, który prowadził całe 6 godzinne spotkanie, przygotowywał ankiety i prezentował wyniki.

Dziękujemy również Katarzynie Syrówka, która podjęła się funkcji protokolanta oraz Joannie Chrobak i Ściborowi Sobieskiemu, którzy pełnili funkcje Komisji Skrutacyjnej.


Piotrowi Jaworskiemu należą się ogromne podziękowania za niesamowite zaangażowanie i pracę w Zarządzie EMCC Poland przez ostatnie 2 kadencje! 


Gratulacje dla Magdaleny Mikołajewskiej, która decyzją Walnego Zgromadzenia Członków wstępuje w szeregi Zarządu EMCC Poland.

Z wyrazami szacunku

Zarząd EMCC Poland

  • Robert Łężak Prezes EMCC Poland
  • Monika Bęcka Wiceprezes EMCC Poland
  • Paulina Janiak Członek Zarządu EMCC Poland
  • Magdalena Mikołajewska Członek Zarządu EMCC Poland
  • Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu EMCC Poland

Share This