DOROTA SYRKIEWICZ AKREDYTOWANY COACH I MENTOR EMCC - EMCC

GRATULUJEMY ZDOBYCIA GLOBALNEJ INDYWIDUALNEJ AKREDYTACJI COACHA I MENTORA EIA EUROPEAN MENTORING & COACHING COUNCIL NA POZIOMIE FOUNDATION. DZIĘKI NIEJ DOROTA SYRKIEWICZ JEST 85 OSOBĄ W POLSCE, KTÓRA POSIADA AKREDYTACJĘ EIA EMCC.

Dorota Syrkiewicz jest dziś akredytowanym coachem i mentorką. Co oznacza „akredytowanym“? Oznacza, że umiejętności osoby posługującej się takim tytułem zostały uwierzytelnione przez EMCC. To jest zweryfikowanie kompetencji przez niezależnych asesorów, którzy są praktykami, mentorami oraz superwizorami coachingu i mentoringu. Kto jest upoważniony do weryfikacji takich kompetencji.  European Mentoring & Coaching Council EMCC – międzynarodowe stowarzyszenie odpowiadające za standardy Coachingu i Mentoringu oraz Superwizji w Europie działające od ponad 28 lat.

EMCC accreditation - logo - EIA - colour - clear background - F

EIA KORZYŚCI

 • Zapewnia klientów o poziomie Twoich umiejętności.
 • Podnosi Twoją zawodową wiarygodność.
 • Wyróżnia Cię jako profesjonalistę.
 • Pokazuje, że stale rozwijasz swoje umiejętności.
 • Stanowi ramy dla rozwoju osobistego.
 • Motywuje do odkryć i do wkładu własnego.
 • Podnosi standardy i wiarygodność Twojego zawodu.
 • EIA potwierdza, że stosujesz dobre praktyki
 • Informuje klientów, że przestrzegasz Globalnego kodeksu Etycznego
 • Daje klientom gwarancję złożenia do EMCC skargi na niewłaściwe postępowanie profesjonalne, gwarantując im większe bezpieczeństwo w czasie korzystania z usługi.

DLACZEGO WARTO PODDAĆ SIĘ AUDYTOWI I UZYSKAĆ GLOBALNĄ INDYWIDUALNĄ AKREDYTACJĘ?

TU ZNAJDZIESZ LISTĘ WSZYSTKICH AKREDYTOWANYCH COACHÓW I MENTORÓW, CZŁONKÓW EMCC POLAND

DOROTA SYRKIEWICZ AKREDYTOWAY COACH I MENTOR SPEŁNIŁA WYMAGANIA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

POZIOMY Coach/                               Mentor Accreditation    FoundationPractitionerSenior PractitionerMaster  Practitioner
PRAKTYKA (poniżej przedstawiono minimalne wymagania)
UKOŃCZONA PRAKTYKA
 Długość doświadczenia1 rok3 lata5 lat 7 lat
 Liczba godzin pracy z klientem50 godzin100 godzin250 godzin 500 godzin
Liczba klientów5 klientów10 klientów20 klientów 40 klientów
PRAKTYKA W TOKU
 Feedback klienta5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy 5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy
ROZWÓJ ZAWODOWY
Ciągły rozwój zawodowy CPD16 godzin rocznie16 godzin rocznie32 godzin rocznie 48 godzin rocznie
Superwizje z coachem mentorem1 h / kwartał1 h / kwartał1 h / 35 godzin praktyki
(min quarterly)
1 h / 35 godzin praktyki
(min quarterly)
Spostrzeżenia dotyczące własnej pracy (Reflection on practice)5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy5 w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Wkład do rozwoju profesjonalistówPrzynależność do organizacji zawodowychPrzynależność do organizacji zawodowychPrzynależność do organizacji zawodowychPrzynależność do organizacji zawodowych, które przyczynią się do rozwoju coacha/trenera/mentora
KWALIFIKACJE KOMPETENCJE
Poświadczenie kompetencji opisanych w Ramach Kompetencji EQA szkolenia na tym poziomie lub przedstawienie zaświadczeńEQA szkolenia na tym poziomie lub przedstawienie zaświadczeńEQA szkolenia na tym poziomie lub przedstawienie zaświadczeńEQA szkolenia na tym poziomie lub przedstawienie zaświadczeń

JESZCZE RAZ GRATULACJE! AKREDYTOWANY COACH I MENTOR DOROTA SYRKIEWICZ UZYSKAŁA AKREDYTACJĘ NA POZIOMIE FOUNDATION.

 • 

Dowiedz się więcej jak uzyskać akredytacje coacha i mentora, poniższe materiały mogą Ci w tym pomóc. Albo po prostu zadzwoń do nas https://emccpoland.org/kontakt/

Co to jest akredytacja? Zobacz krótki film

Więcej informacji otrzymasz na stronie Informacje o akredytacji EIA EMCC

Co oznacza słowo akredytacja? Pochodzi od łacińskiego słowa accredito, co oznacza zawierzać, zaufać. Credo to wiara. Termin ten oznacza, że instytucja akredytująca udziela dowodu zaufania. To oznacza, że dana jednostka świadczy usługi na odpowiednim poziomie. Te poziomy są określone wymogami standardów akredytacyjnych. Kto wystawia takie akredytacje? Dla przykładu w polskim szkolnictwie wyższym akredytacja to uznanie przez jednostkę zewnętrzną kompetencji szkoły wyższej do prowadzenia studiów na określonym kierunku. Akredytacją uczelni wyższych w Polsce zajmuje się Polska Komisja Akredytacji A co to jest Akredytacja coachingowa ? Akredytacja coachingowa to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie Coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji. Na świecie jest wiele takich organizacji

Jaka jest różnica między akredytowanym coachem a coachem bez akredytacji? Zobacz krotki film.

Lepszy coach z certyfikatem, dyplomem czy akredytacją? Czym się różni certyfikacja od akredytacji W Polsce mamy różne rodzaje kształcenia coachów: Kształcenie indywidualne Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia z programami akredytowanymi Studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe Poszczególne możliwości zdobywania kwalifikacji różnią się od siebie, ilością godzin, proporcją zajęć praktycznych do teoretycznych, możliwością brania udziału w superwizji czy zdobywaniem wiedzy w sposób stacjonarny lub on-line. W zależności od tego jaki rodzaj kształcenia wybrałeś by stać się coachem możesz potwierdzić swoje kompetencje odpowiednim dokumentem. I tak w przypadku kształcenia indywidualnego niestety nie możesz się wykazać żadnym dokumentem.

ZDOBĄDŹ EUROPEJSKĄ INDYWIDUALNĄ AKREDYTACJĘ I WYRÓŻNIJ SIĘ JAKO COACH, MENTOR, SUPERWIZOR.

Jakie dokumenty potrzebuję zgromadzić by ubiegać się  o Międzynarodową Indywidualną Akredytację Coacha i Mentora EIA EMCC

Każdy coach może ubiegać się o taką akredytację. Zobacz film jakie to proste. 6 kroków do akredytacji.

Więcej informacji na stronie o akredytacji

Ten blok zawiera nieoczekiwaną lub niepoprawną treść.Spróbuj przywrócić blokhttps://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna-coacha/

ZAPRASZAMY ZOSTAŃ CZŁONKIEM EMCC POLAND

ZAPRASZAMY ZOSTAŃ CZŁONKIEM EMCC POLAND

Dołącz do nas

Share This