Globalny Kodeks Etyczny

Rok temu EMCC (wraz z Association of Coaching) wprowadziła Globalny Kodeks Etyczny (GCoE). Od tego czasu aktywnie zachęcamy profesjonalistow i organizacje profesjonalne, aby również stali się sygnatariuszami Kodeksu.

1 kwietnia 2018 r. pragniemy wprowadzić poprawioną wersję tekstu GCoE. Zaledwie w dwa lata od pierwotnego wprowadzenia w lutym 2016 r.

Poprawiona wersja zapewni:

  • Uwzględnienie wszelkich sugestii ulepszeń zarówno od członków EMCC, jak i członków AC
  • Uwzględnienie zarejestrowanych w tym czasie sugestii nowych sygnatariuszy
  • Wszystkie te prace są prowadzone przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Etyki EMCC, należącą do sekcji Quality, a prowadzoną przez Nigela Cumberlanda (Dubaj / UK), Alexandra Vreede (NL) i Khadija Browne (Wielka Brytania).

GCoE posiada własną witrynę internetową www.GlobalCodeofEthics.org, która zawiera linki do tłumaczeń Kodeksu na wiele języków, a także tło i historię jego powstania.

Chcielibyśmy otrzymać od naszych członków informację o wszelkich sugerowanych zmianach i ulepszeniach Kodeksu w zakresie:

  • Znaczących punktów, których obecnie brakuje / nie są objęte GCoE
  • Propozycji merytorycznych,  kwestii językowych lub innych (proszę podać wyjaśnienie wraz z sugestią).
  • Wszystkie zalecenia należy przesłać do Ethics WorkGroup pod adresem EMCC.Ethics@emccouncil.org.
  • Termin składania sugestii to 30 września 2017 r.

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Etyki EMCC, współpracująca z Grupą Roboczą ds. Etyki ACs, uwzględni WSZYSTKIE sugestie i opracuje kilka wersji kodeksu z poprawkami, mając na uwadze cel, jakim jest wprowadzenie wersji 2.0 zatwierdzonej przez wszystkich sygnatariuszy do 1 kwietnia 2018 r.

Oczekujemy na każdy kontakt zwrotny właśnie od Was. Od coachów i mentorów którzy tworzą środowisko EMCC. Zapraszamy  do udziału!

Share This