MENTORING : LEPSZE ROZUMIENIE DEFINICJI MENTORINGU - EMCC

Tło i Wprowadzenie:

Niniejsze podsumowanie przedstawia proponowaną nową definicję mentoringu wraz z metodologią i dowodami, które stanowią podstawę nowej definicji.

Praktyka mentoringu jest dynamiczna i ewoluuje w szybko zmieniającym się kontekście globalnym. Definicja mentoringu powinna odzwierciedlać i wzmacniać praktykę zawodową. Grupie pod nazwą Mentoring Review Group EMCC (GEB) zostało powierzone przez Zarząd EMCC zadanie przejrzenia istniejących definicji oraz przygotowanie rekomendacji nowej definicji i zaleceń dotyczących zaktualizowanego rozumienia mentoringu. W zgodzie z wartościami EMCC dotyczącymi profesjonalizmu, różnorodności i integracji, Grupa Przeglądowa GEB przyjęła podejście triangulacyjne, które obejmowało przeszukiwanie literatury, zastosowanie grup fokusowych oraz ankiety wśród członków.

Wyniki odzwierciedlają i uwzględniają perspektywy szerszej społeczności mentorów, w tym poglądy z wewnątrz i z zewnątrz globalnej społeczności EMCC. Na podstawie tych badań stworzyliśmy nową, dopasowaną do celu definicję mentoringu.

Proponowane nowe sformułowanie służy nie tylko jako zaktualizowana definicja, ale także reprezentuje obecne rozumienie istoty mentoringu przez EMCC. Zdajemy sobie sprawę, że ta definicja zawiera szerokie spojrzenie i w miarę postępu prac będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i sugestie dotyczące rozwoju. Wszelkie pytania i/lub uwagi można kierować na adrescentresforexcellence@emccglobal.org

Nakładanie się pojęć Coachingu i Mentoringu

Tworząc nową definicję mentoringu, zdajemy sobie sprawę, że coaching i mentoring ma wiele takich samych cech, leżących w ustrukturyzowanym obszarze konwersacji. Ale na całym świecie istnieją bardzo różne poglądy, np.:

  • Jedna szkoła myślenia, bardziej powszechna w USA, uważa, że coaching przybiera formę interwencji niedyrektywnej, podczas gdy mentoring pozwala na udzielanie dyrektywnych porad.
  • Inni twierdzą, że obie metody powinny być niedyrektywne (i opierać się na umiejętnościach coachingowych), ale kluczową różnicą jest poziom odpowiedniej wiedzy eksperckiej i chęć do dzielenia się tą wiedzą.

    EMCC stara się uwzględnić te poglądy wraz z niuansami, aby stworzyć prawdziwie globalną definicją mentoringu

page1image38536320

NOWA Definicja Mentoringu wg EMCC

Mentoring to relacja poznawcza, obejmująca dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie ról. Relacja ta może obejmować wiele różnych kontekstów i stanowi inkluzywne dwustronne partnerstwo na rzecz wzajemnego uczenia się, doceniając różnice”.

Definicja w oryginalnej wersji językowej:

“Mentoring is a learning relationship, involving the sharing of skills, knowledge, and expertise between a mentor and mentee through developmental conversations, experience sharing, and role modelling. The relationship may cover a wide variety of contexts and is an inclusive two-way partnership for mutual learning that values differences.”

Tłumaczenie:

Kalina Grela-Łężak
Akredytowany Coach i Mentor EMCC
Superwizor, Assessor, Wykładowca

Piotr Jaworski

Mentor, Audytor, Trener

Share This